מחירון חשמלאים

  מחירון לעבודות חשמל

דף הבית >> מחירון לעבודות חשמל

 

תוספות חדשות לסקר מחירים בתחתית העמוד
נקודות
נק' מאור, לא כולל וילה, עד 3 מ', לכמות מעל 6 יח' 120-10
נק' מאור (הדלקה כפולה)= 1.5 מ"ק עד 3 מ' ₪ 175
נק' מאור מחליף (2 נק') עד 4 מ' ₪ 250
נק' מאור צלב (כוכב) 3 נק' ₪ 370
נק' לפעמון ולחצן כולל זמזם ₪ 210
נק' הכנה לטלויזיה - כולל חוט משיכה עד 15 מ' ₪ 170
נק' הכנה לטלפון חוץ בצינור 16 בדירה - כולל חוט משיכה עד 10 מ' ₪ 160
נק' הכנה לטלפון פנים - כולל חוט משיכה, עד 6 מ' ₪ 160
נק' חיבור קיר על מעגל מכשירים, חוטים 2.5 מ"מ, עד 3 מ'  ₪ 190
נק' רמקול, נק' מערכת סטריאו, עד 6 מ' ₪ 130
נק' חיבור קיר על מעגל מכשירים, חוטים 2.5 ממ"ר ישיר ₪ 250
נק' חיבור קיר על מעגל נפרד, חוטים 2.5 ממ"ר, מעל 15 מטר ₪ 270
נק' לחצן מדרגות בדירה, עד 6 מ' ₪ 160
נק' מאור בחדר מדרגות, עד 6 מ' ₪ 160
נק' 220 וולט למקלט ₪ 190
נק' 12 וולט למקלט, לא כולל טרפו ₪ 190
נק' לחצן לחדר מדרגות ₪ 130
נק' אינטרקום, כולל חוטים ₪ 270
נק' אזעקה, כולל חוט ₪ 165
נק' מאור, כולל וילה, כמות מעל 6 יח' ₪ 160
קווים מלוח ראשי
קו מחיוד לתנור אפיה, חוטים 2.5*3 עד 3 מ' ישיר ₪ 200
קו לדוד חשמל בדירה 2.5*3 עד 3 מ' ישיר ₪ 270
קו לדוד חשמל בגג, עם מפסק הגנה מוגן מים עד 3 מ' ישיר ₪ 505
קו למכונת כביסה, חוטים 2.5*3, עד 3 מ' ישיר ₪ 190
קו למזגן עד 16A, חוטים 2.5*3 עד 12 מ' + ממת 16A ישיר ₪ 595
קו מעלית 4 קומות, 6 מ"מ, תלת פאזי ישיר ₪ 915
קו למשאבות בקומת קרקע ישיר ₪ 505
קו למצופים בחדר משאבות, לגג 5 קומות חשחר ₪ 875
קו הזנה למקלט 5*4 ישיר ₪ 875
קווים עבור טלפון פנים בין הקומות ישיר ₪ 165
קווים עבור טלפון חוץ בין הקומות  ₪ 165
קו לטלפון מארגז תה"ר לנק' בצינור 23, מתאים לרב קווי עד 20 מ' ₪ 350
קו חשמל עבור טלפון פנים בקומת קרקע, כולל חוט נק' ₪ 160
קו חשמל עבור טלפון חוץ בקומת קרקע, כולל חוט נק' ₪ 160
קו עבור טלוויזיה בין הקומות, כולל חוט משיכה ₪ 170
קו חשמל לחיבור קיר בארגז לטלוויזיה ראשי (עד 10 קומות) ₪ 315
קו חיבור קיר בגג משאבות סיחרור למערכת סולרית ₪ 560
 אבזרים להספקה לא כולל התקנה
ארמוטרה סטנדרט, מוגנת מים, בלי כדור ₪ 65
אביזר מוגן מים, סטנדרט ₪ 65
אביזר למזגן שקט, עם מפסקים ונורת ביקורת 16א' ₪ 85
ג"ת אוניה ₪ 75
תו]סת אביזר משוריין, שקע או מפסיק ₪ 55
מגען למזגן, 15א' כולל השהיה ₪ 360
גוף תאורה אובלי או 1310, תוצרת ד.י.ג. ₪ 130
גו מלגני הכולל רישום מס' הבית ₪ 130
הערה: נק' מאור, עד 3 קומות (מוגנת) ₪ 160
 הארקות
הארקת יסוד (טבעת גישור), בסיס של 4 דירות ₪ 1,330
הארקה לצינור מים ראשי, 16 מ"מ, עד 10 מ', 08א' ₪ 460
הארקת מפס פוטצניאלי, 16 מ"מ, המחיר לקומה 1  ₪ 375
פס' פוטנציאלי בארגז ראשי ₪ 375
הארקה לטלפון חוץ, מפס פוטנציאל, עד 10 מ' ₪ 280
הארקה למעלית, חוט 10 מ"מ, עד 10 מ' ₪ 280
הארקה לגז, חוט 10 מ"מ, עד 10 מ' ₪ 280
הארקת מים קרים בדירה, עד 10 מ' ₪ 280
הארקה לתורן אנטנת טלוויזיה, עד 10 מ' ₪ 280
גשר עבור שעון מים עירוני ₪ 220
גשר מארקת יסוד ללוח הדירה ₪ 230
                                                                                                
 לוחות
תוספת לכל מספיק חצי אוטי כולל עבודה ₪ 46
לוח ראשי לדירה, חצי אוטי חד פאזי, 6 נתיכים, כולל מאמ"ת ראשי ₪ 700
לוח ציבורי, עם מאמת"ים תל פאזי 25A*3, כולל מעלית   ₪ 2,690
מקלט ואוט' ח. מדרגות + פחת A 25*4  
לוח ציבורי כנ"ל, בלי מעלית ₪ 1,930
לוח הכולל מפסק ראשי ו- 12 מאמת"ים רגילים ₪ 1,250
מאמ"ת תלת פאזי ראשי, 40 אמפר ₪ 320
מפסק פחת 4*40 א' רגילים ₪ 300
מפסק פחת, 2*40 א' סימנס ₪ 350
 לוחות כולל עבודה
לוח עם 4 מאמ"תים עד 6 ק"א + ראשי עד 40 א'  ₪ 370
כנ"ל כולל מפסק מגן (פחת) 2*25א' ₪ 610
כנ"ל כולל מפסק מגן (פחת) 2*40א' ₪ 665
לוח ציבורי עם מאמ"תים למעלית, מקלט ואוט' חדר מדרגות ₪ 970
תוספת מאמ"ת עד 25A ₪ 50
כנ"ל תלת פזי ₪ 260
מפסק מגן (פחת) 2*25א' ₪ 280
מפסק מגן (פחת) 2*40א' ₪ 280
מפסק מגן (פחת) 4*25א' ₪ 380
מפסק מגן (פחת) 4*40 ₪ 400
מפסק מגן (פחת\9 4*60א' ₪ 560
 התקנת מזגנים
התקנת מזגן מפוצל HP 2.5 עם הזנת צנרת נחושת עד 5 מטר ₪ 600-900
 מתקן למזגן מפוצל ₪ 270
תעלה קומפלט לצורך צנרת נחושת עד 6 מטר ₪ 380
תעלה קומפלט לצורך צנרת נחושת עד 8 מטר ₪ 640
תוספת צינורות נחושת פר מטר ₪ 120
קו כוח (מזגן) 2.5*3 מלוח ראשי ממת 16א' שלבי בניה מפסק תקני ₪ 300
התקנת מזגן חלון עד HP 2.5 ₪ 380
הובלה - מזגן מפוצל ₪ 140
בקר למזגן כולל גילוב למערכת החשמל הראשית ₪ 450
 החלפת חוטים
החלפת חוטים בדירות ישנות דירת חדר אחד/ חנות ₪ 1,750
דירת שני חדרים ₪ 2,850
דירת שלושה חדרים ₪ 4,600
כולל מפסקים ושקעים דלוקס או הליאור ₪ 7,200
תוספת לסקר מחירים לעבודות חשמל
ביקור (לא כולל חלקים). 180-250
ביקור לילה 250-350
החלפת נקודה (שקע,תאורה) 180-250
התקנת נקודת תאורה 180-250
נקודת תאורה נוספת 45-55
לוח חשמל בסיסי פרוק והרכבה (לא כולל חלקים) 400-500
התקנת משגוחן(לא כולל משגוחן) 400-450
התקנת נקודה תלת פאזית למזגן 450-600
התקנה או החלפה ממסר פחת חד פאזי 190-260
התקנה או החלפה ממסר פחת תלת פאזי 310-410
התקנת מפסק זרם ראשי 180-350
   
 
 

 

+ שלח הצעה כיצד יש לערוך את העמוד