חשמלאים.קום - דרגות והיתרים
 


התחברות לחברים


עכשיו בפורום

  דרגות והיתרים

דף הבית >> דרגות והיתרים

רישוי והסמכת חשמלאים

דרגות והיתרים לעבודות חשמלאים

דרגה

שם דרגה

התרים לדרגה

100

עוזר

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקנים במתח נמוך בפקוח של בעל רישיון מסוג גבוה יותר.

110

מעשי

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקנים במתח נמוך ולחתום על תוכניות עד 40*1 אמפר למעט תכנון הארקת יסוד.

111

מעשי (ביצוע)

רשאי לבצע כל עבודות חשמל במתקנים במתח נמוך עד 40 אמפר (חד-פאזי) למעט חתימה על תוכניות.

200

מוסמך

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקנים במתח נמוך ולחתום על תוכניות עד 80*3 אמפר (תלת פאזי).

210

מוסמך (ביצוע)

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקנים במתח נמוך עד 80*3 אמפר (תלת-פאזי), למעט חתימה על תוכניות מעל 40*1 אמפר.

300

ראשי

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקנים במתח נמוך ולחתום על תוכניות עד250 *3 אמפר (תלת פאזי)

310

ראשי (ביצוע)

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקנים במתח נמוך עד 250*3 אמפר (תלת-פאזי), למעט חתימה על תוכניות מעל 80*3 אמפר.

400

בכיר

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקן במתח נמוך ולחתום על תוכניות במתח נמוך עד 400*3 אמפר-תלת פאזי

401

בכיר

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקן במתח נמוך וגבוה ולחתום על תוכניות במתח נמוך עד 400*3 אמפר.

410

טכנאי

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקן במתח נמוך וגבוה ולחתום על תוכניות במתח נמוך עד 400*3 אמפר.

411

טכנאי

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקן במתח נמוך ולחתום על תוכניות במתח נמוך עד 400*3 אמפר-תלת פאזי

412

טכנאי (ביצוע)

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקנים במתח נמוך עד 400*3 אמפר (תלת-פאזי), למעט חתימה על תוכניות מעל 250*3 אמפר.

420

הנדסאי

רשאי לבצע עבודת חשמל במ"נ עד 630*3 אמפר לרבות תכנון ובמ"ג על-פי תוכנית מאושרת של חשמלאי-מהנדס.

421

הנדסאי

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקן במתח נמוך ולחתום על תוכניות במתח נמוך עד 630*3 אמפר-תלת פאזי

422

הנדסאי (ביצוע)

רשאי לבצע עבודות חשמל במתקנים במתח נמוך עד 630*3 אמפר (תלת-פאזי), למעט חתימה על תוכניות מעל 250*3 אמפר.

500

מהנדס

רשאי לערוך כל תכניות חשמל ולבצע כל עבודות חשמל

510

מהנדס (ביצוע)

רשאי לבצע כל עבודות חשמל למעט חתימה על תוכניות חשמל.

610

בודק - 1

רשאי לעסוק בבצוע בדיקות של מתקן חשמלי במתח נמוך בזרם עד 80*3 אמפר (תלת פאזי).

620

בודק - 2

רשאי לעסוק בבצוע בדיקות של מתקן חשמלי במתח נמוך בזרם עד 250*3 אמפר (תלת פאזי).

630

בודק - 3

רשאי לעסוק בבצוע בדיקות בכל מתקן חשמלי

700

מסויג

 

710

מסויג-מ. גבוה

רשאי לעסוק באחזקת ובהפעלת המתקן החשמלי במתח גבוה שבמפעל בפיקוח ובהנחיית מהנדס החשמל.

711

מסויג-מ. עליון

רשאי לעסוק באחזקת ובהפעלת המתקן החשמלי במתח גבוה עליון שבמפעל בפיקוח ובהנחיית מהנדס החשמל.

720

מסויג (למעסיק)

רשאי לעסוק בבצוע עבודות חשמל במסגרת המפעל בלבד בתנאים ובהיתרים שאושרו.

730

מסויג (להוראה)

רשאי לעסוק בבצוע עבודות חשמל במתח נמוך בסדנאות ביה"ס במסגרת עסוקו בהוראה מעשית בחשמל.

740

מסויג-מעליתנים

רשאי לבצע עבודות חשמל במתח נמוך בתחום המעליות בלבד (ברמת חשמלאי מוסמך למעליות).

808

שירות-קרור (א)

רשאי לבצע עבודות במערכות קרור ומ"א המוזנות במ.נ. בפקוחו של חשמלאי שרות קרור מסוג (ג).

810

שירות-מעלית

רשאי לעסוק בבצוע עבודות חשמל במערכות החשמל והפיקוד במתח נמוך שבמעליות.

818

שירות-קרור(ב)

רשאי לתכנן ולבצע עבודות חשמל במערכות קרור ומ"א המוזנות במ.נ. עוצמת זרם עד 40*1 אמפר (חד פאזי).

828

שירות-קרור (ג)

רשאי לתכנן ולבצע עבודות חשמל במערכות קרור ומ"א המוזנות במ.נ. עוצמת זרם עד 80*3 אמפר(תלת פאזי)

 

 

 

 

+ שלח הצעה כיצד יש לערוך את העמוד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com