חשמלאים.קום - רויזיה לת"י 61558 חלק 1.0: בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח
 


התחברות לחברים


עכשיו בפורום

  רויזיה לת"י 61558 חלק 1.0: בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח

דף הבית >> רויזיה לת"י 61558 חלק 1.0: בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח

הננו פונים אליכם מאגף התקינה, מכון התקנים הישראלי  ומבקשים את הערותיכם לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.

ניתן לצפות בהצעת הרוויזיה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :

קישור להצעת תקן 


הערות יתקבלו עד ליום 26/09/2017 אך ורק על גבי הטופס המצורף. 

הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן. 

את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת nisim_el@sii.org.il.

כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 
או לפקס:6412762- 03, לידי ניסים אלבז, אגף התקינה. 

לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה ניסים אלבז: 

טל' (646)7892 
דוא"ל: nisim_el@sii.org.il 
 בכבוד רב, 

עופר עגור 
מנהל תחום ICT
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי 

+ שלח הצעה כיצד יש לערוך את העמוד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com